0
0
0

Програмне забезпечення для вивчення природничих наук в школі

Програмне забезпечення для вивчення природничих наук в школі

Що дає вивчення природничих наук?

Природничо-науковий світогляд дає цілісну картину світу та розуміння природних процесів. Зокрема, добре обізнані у природничих науках люди здатні виокремити фактори, які спричиняють зміни у довкіллі. Отже, такі люди здатні приймати більш зважені рішення на побутовому та державному рівнях. Прикро визнавати, що зараз рівень природничих наук в Україні знаходиться в занедбаному стані. В останні роки кількість фахівців у технічних, фізико-математичних та природничих галузях постійно знижується.

Але ситуацію можна змінити на краще, якщо учні у школі будуть отримувати ґрунтовні знання з природничо-наукових дисциплін. Наявність базових уявлень про світ у поєднанні з розумінням міжпредметних зв’язків і вмінням застосовувати комплексний підхід для вирішення реальних задач спроможні позитивно вплинути на добробут окремих громадян і держави в цілому.

Додатки для вивчення природничих наук – можливість підвищити рівень знань учнів.

Чимало педагогів переконані, що шкільна освіта потребує модернізації та застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Комп’ютерне обладнання разом зі спеціальними додатками для природничих наук допомагають персоналізувати та підвищити ефективність навчального процесу. Застосування на уроках яскравої та зрозумілої наочності здатне зацікавити та стимулювати пізнавальні процеси учнів. Зараз все більшої популярності набуває використання 3D ПЗ (програмного забезпечення) для вивчення фізики, біології, хімії та географії. Тривимірні моделі та анімації дають змогу привернути увагу дітей, залучити їх до активної взаємодії, а надалі мотивувати до поглиблених занять науковою діяльністю.

Ідеальний урок з природничих наук має поєднувати фізичні та віртуальні дидактичні матеріали. Вивчення кожної теми мало б супроводжуватися демонстрацією наочності, приміром, роботою у віварії чи дослідженням зразків мінералів. А також застосуванням мультимедійного комп’ютерного моделювання, яке дозволяє вивчати фізіологію тварин без проведення розтину абощо. При цьому можливості тривимірного ПЗ та інтерактивних панелей дають змогу не лише розглянути об’єкт з усіх сторін, а й змінювати його масштаб та дотиком пальця переходити від загального зображення до кровоносної або інших систем тварини.

В реальних умовах утримання чисельних тварин у віварії чи забезпечення класу географії достатньою кількістю дидактичних матеріалів не завжди можливе. Натомість придбати для школи інтерактивні панелі та спеціальне ПЗ для вивчення природничих наук потребує менших коштів. Водночас застосування на уроці сучасних додатків для освіти допомагає дітям краще засвоїти навчальний матеріал і дає їм досвід використання технологій в інформаційному суспільстві.

На що звернути увагу при виборі ПЗ для природничих наук?

Окреслимо ключові характеристики 3D ПЗ на прикладі ROQED Science, яке стрімко набуває поширення в освітніх закладах України. Цей додаток містить вбудовану енциклопедію та велику бібліотеку вже готових тривимірних моделей. І розробник регулярно додає нові моделі для ще глибшого вивчення природничих наук. Наявні у цьому ПЗ інструменти дають вчителям змогу створювати уроки самостійно. Всі анімації, 3D моделі та навчальні матеріали ROQED розроблено відповідно до вимог сучасних освітніх програм.

Завдяки ROQED Science та інтерактивній панелі будь-який кабінет хімії, фізики, географії чи біології легко перетворити на віртуальну лабораторію. Це ПЗ допомагає учням середньої та старшої школи здобути основні та розширені знання з природничих дисциплін. Усі тривимірні моделі деталізовані для оптимального сприйняття інформації. Сенсорні технології дозволяють вчителю та школярам переміщувати, збільшувати, зменшувати та обертати усі елементи програми. Програмою можна користуватися дистанційно, тобто, її можна використовувати й за умови змішаного навчання. Учні мають можливість повторно вивчати необхідні їм теми, а також власноруч створювати анімації з допомогою наявних у ROQED Science моделей.

Обираючи ROQED, школи отримують підтримку на всіх етапах користування: постачальник допомагає коректно встановити це ПЗ, навчає вчителів та за потреби надає консультації у процесі його експлуатації. Розглядаючи інші варіанти, радимо пересвідчитися у наявності всіх необхідних вам функцій та сервісу. Радимо не йти на компроміси та користуватись програмним забезпеченням, яке дозволяє повністю розкрити потенціал вчителя при поясненні матеріалу.


5 причин скористатися 3D ПЗ для вивчення природничих наук.

  • Тривимірне ПЗ – це якісна та захоплива наочність у школі за відносно малі кошти.
  • Анімації дозволяють вивчати різні природні процеси, закони та явища.
  • Зростає продуктивність навчання, адже підготовка матеріалів відбувається дуже швидко.
  • Діти здобувають досвід використання сучасних технологій для дослідження світу.
  • Регулярне використання 3D ПЗ підвищує інформаційно-цифрову компетентність учнів.

Окреслені можливості переконливо свідчать, що впровадження тривимірного ПЗ для природничих наук у навчальний процес буде сприяти зростанню ефективності освіти. Застосування на уроках спеціальних освітніх додатків позитивно вплине на формування в учнів наукового світогляду і вміння користуватися сучасним обладнанням. Чим більше людей матимуть такі навички, тим швидше буде розвиватися наше суспільство. Як бачимо, однією з передумов високорозвиненої держави є якісна фундаментальна освіта, тож широке впровадження інновацій в українських школах є нагальною потребою.

Отримайте безкоштовну демонстрацію цих дивовижних можливостей програмного забезпечення ROQED Science на найближчій презентації.

Записатися

Коментарі